Några av våra projekt

Bergspräckning Kungbacka

Bergspräckning i Kungbacka/Göteborg

Här bergspräcker vi inför ett poolbygge, inne på en bakgård.

Bergborrning av dub 60 mm hål

Bergborrning Göteborg

Bergborrning inför nytt nät/stängsel.

Bergborrning i Göteborg för bergbult

Här säkrar vi upp stora stenblock för att minimera risken för stenras.

Vänligen kontakta oss idag, för platsbesök.