Våra Projekt


Se vad vi åstadkommit

Vänligen kontakta oss idag, för platsbesök.

Bergspräckning Kungbacka

Bergspräckning i Kungbacka Gottkär

Nedläggning av kraftledning (högspänning) som under arbetets gång var i drift.

Bergspräckning Göteborg Hovås

Bergspräckning för dränering inför nybyggnation.

Bergspräckning Göteborg Brottkärr

Bergspräckning för husbyggnation,

Bergborrning och hydraulisk bergspräckning.

Bergspräckning Kungsbacka Kullavik

Bergspräckning för en tillbyggnad,

Bergborrning, hydraulisk bergspräckning och sedan schaktning för utlastning.