Bergspräckning Göteborg - Yrkesskickliga Bergarbetare i Göteborg med omnejd

Bergspräckning Göteborg


Specialanpassade helhetslösningar där beställaren har möjlighet att påverka totalkostnaden.
Vill Ni ta bort berg, genom t.ex. Bergspräckning Göteborg? Då har Ni kommit rätt!
Vi har spetskompetens inom yrket och erbjuder mycket och mer!

Se mer under: "Tjänster"

Våra tjänster

Bergspräckning

Säkert sätt att ta bort berg, sten eller betong och går att tillämpa året om (inom- & utomhus).
Detta kräver inga besiktning eller sprängtillstånd
och är vibrationsfritt samt nästintill ljudlös och har ingen miljöpåverkan!
Bergspräckning för b.la. husgrunder, källare, poolbygge, va-schakt/rörgrav - ett annat alternativ för bergsprängning.


Bergsprängning

Vi erbjuder traditionell bergsprängning av alla slag. Från under- till ovanjord!
När berget överstiger en viss mängd bergspränger vi, för b.la. va-schakt/rörgrav, husgrunder, källare, poolbygge och övrigt.


Bergförstärkning

Vi säkrar upp med bergbult eller nät i konturen/bergvägg.
För att minimera risken av oönskat fall av stenblock.
Det kan vara ett säkert val att göra vid bergspräckning eller bergsprängning, även vid vajersågning.


Bergrensning

Är viktig att utföra för en lyckad bergspräckning, eller bergsprängning.
Detta då det underlättar vid borrning och val av laddade borrhål.
Det kan i vissa fall vara ett måste innan bergborrningen genomförs, beroende på om man tidigare utfört en bergsprängning.


Bergborrning

En lyckad borrning är en grundbult för en lyckad bergspräckning, eller bergsprängning.
Detta utför vi med borrigg eller med mindre handhållna utrustningar.
Vi borrar även för för spontning, bergdub eller bergborrning för fundament.

Vi utför bergborrning i Göteborg med omnejd.

Schaktning/anläggning

Vi arbetar med lokala schakt- & anläggningsföretag, som assisterar under byggprocessen.

Att tänka på/frågor


- När kan bergspräckning vara aktuellt?

1.) Bergspräckning är utmärkt i trånga utrymmen, t.ex. källarutrymmen, vid poolbyggen, dränering för husgrunder eller spräcka en sten.


2.) När berget är under en viss mängd, kan det vara lönsamt med bergspräckning. Bland annat slipper man besiktningskostnader om man väljer bergspräckning, gentemot bergsprängning.


3.) Smidigt och ingen miljöpåverkan, de flesta av våra beställare slipper etableringskostnaden vid bergspräckning, framför allt om utför vi bergspräckning i Göteborg. Bergspräckning i Göteborg med omnejd!


- Vad kostar bergspräckning eller bergsprängning i Göteborg?
Det beror från uppdrag till uppdrag, men vi ger möjligheten till att påverka totalkostnaderna.
Kontakta oss för platsbesök!